Spolek Naše Zdejcina byl založen v červenci roku 2015.

Účelem spolku jsou veškeré aktivity, které pomáhají ke zkvalitnění běžného života, ochraně přírody a krajiny, péči o vzhled a přístupnost krajiny.
Dále pak zachování a rozvoj historických a kulturních hodnot, podpora a prosazování zájmů obyvatel v oblasti dopravy, služeb, bezpečnosti, stejně jako zaštítění společenských, kulturních, rekreačních a sportovních akcí, trávení volného času apod.

Stanovy zde

Členský příspěvek do spolku činí 100Kč/měsíc (1.200Kč/rok)